Hůlkárna Rádce Jak má být vycházková hůl vysoká

Jak má být vycházková hůl vysoká

Správná délka vycházkové hole je taková, když rukojeť(držadlo) hole dosahuje k zápěstí mírně pokrčené ruky.

Ramena musí být v rovině (tedy ani vysoko a ani nízko).

014_2727_1